HOME > VERHUUR INFO > Hoe werkt het

Hoe werkt het

Noordhollandse Steigerbouw en Verhuur is u graag van dienst bij uw specifieke wensen betreffende steigerwerk en ondersteuningsvormen voor bekistingen voor uw project. Wij adviseren en bieden u oplossingen op maat. Het maken van gedetailleerde tekeningen, materieelinzet en kostenbegrotingen behoort tot de mogelijkheden. Naast het leveren van steiger- en ondersteuningsmateriaal kunnen wij tevens bemiddelen bij het leveren van arbeid.


Transport


Voor het aan- en afvoer van materieel beschikt Noordhollandse Steigerbouw en Verhuur over een eigen wagenpark met bestelwagens en vrachtwagencombinaties.
De wagens zijn voorzien van zware autolaadkranen die het laden en lossen op het werk vergemakkelijken. Door het combineren van vrachten trachten wij de kosten zo laag mogelijk te houden. Het transporttarief voor de vrachtwagencombinaties bedraagt € 70,00 per uur, tenzij anders overeengekomen. Transportprijzen voor klein transport zijn in overleg.
Voor het inplannen van een aan- of afvoertransport of materieelstoringen kunt u contact opnemen met onze transportcoördinator tel. 06-52731207.  


Materieel


Noordhollandse Steigerbouw en Verhuur beschikt over een zeer uitgebreid materieelpakket. Ten eerste staat de veiligheid bij ons in een hoog vaandel. Bij de samenstelling is gekozen voor materieel met een lage storingskans. Tevens kunnen wij u in diverse fasen van de bouw over materieelinzet en gebruik adviseren. Enkele onderwerpen zijn bouwplaatsinrichting, keten, steigers, onderstempelingen en bouwliften.
In een materieelboek geven wij een globaal overzicht van al het te huren materieel met de huurprijzen en afbeeldingen. Ook de bijbehorende artikelen, zoals zaagbladen, beitels, kabels, nagels en diverse soorten gereedschap kunnen worden geleverd door de Materieeldienst.
Voor de onderverdeling is het materieel in een aantal groepen verdeeld en van een materieelnummer voorzien. Zo zijn er hoofdgroepen en subgroepen. In de hoofdgroepen zit een lijst met de onderverdeling van de subgroepen. Voor het snel opzoeken van een specifiek artikel kun je terecht in de index. Dit is een lijst met alle artikelen op alfabetische volgorde.
Tevens vindt u enkele pagina’s in dit materieelboek met instructies voor: / informatie over:

-  de bouwlift
-  steiger tabellen (programma)
-  de lijmkranen -  hoogwerkers
-  de bouwkranen -  stempel belasting tabel


Keuringen
.

Het materieel wordt in onze eigen werkplaats onderhouden, gerepareerd en gekeurd volgens de daarvoor geldende normen. Het elektrisch handgereedschap wordt bovendien specifiek gekeurd volgens de norm NEN 3140.


Montage / demontage.


Montage en demontage van materieel zoals bouwliften, bouwketen, varianthallen en romneyloodsen worden door onze monteurs verzorgd of door bemiddeling van de materieelverhuurder. Hier geldt dat een en ander tijdig aangevraagd dient te worden (minimaal 1 week van tevoren).


Voorwaarden

 • De transportkosten zijn voor rekening van de huurder.
 • De huurder dient bij storing direct melding te maken van het gehuurde materieel en mag niet zonder toestemming van de materieelverhuurder reparaties laten uitvoeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor diefstal, vermissing, vandalisme en inbraak van het gehuurde.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde materieel zoals aangegeven op het materieelstuk of anderzijds door de verhuurder.
 • Mocht er schade door nalatigheid schade ontstaan aan de machine dan wordt deze op nacalculatie doorberekend aan de huurder.
 • Verbruiksartikelen zullen als verkoop worden aangemerkt en berekend.
 • Bij materieelstukken die beschikken over een verbrandingsmotor zal de verbruikte brandstof op nacalculatie tegen de dan geldende dagprijs worden berekend.
 • Deze materieelstukken worden met een volle tank worden afgeleverd, tenzij anders overeengekomen.
 • De huurder dient het gehuurde materieel schoon te retourneren, eventuele schoonmaakkosten zullen achteraf worden doorberekend.
 • Indien een gehuurd artikel niet aan de materieelverhuurder wordt geretourneerd, zal dit na voorafgaande mededeling tegen een vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.
 • Alle vermelde huurprijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, transport montage en/of demontage.
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.